Smågrupp

Runt om i Malmö träffas små grupper av människor som pratar om livet, vardagen, om sin tro och hur man kan få allt det att hänga ihop. Grupperna är lika olika som människorna i dem. Men de har det gemensamt att de vill dela livet med varandra och fördjupa sin tro på Gud. I den lilla gruppen får man möjlighet att mogna i sin tro och formas som människa.

Vi vill erbjuda passande smågrupper som träffas för gemenskap, ett fördjupat andligt liv och för stöd och inspiration till vardagslivet. Vi vill se växande smågrupper som en del i en växande församling.