Vad säger Bibeln om.. Del 4

Linnéa Bjervås predikade om vad Bibeln säger om uppdraget, vad som förväntas av oss.