Uppmuntran

I denna predikan talar Emanuel Johansson om hur våra ord kan bygga upp eller bryta ner, de kan ge liv eller död. Hur vi väljer att använda våra ord oavsett om de kommer från vår tunga eller våra tummar. Bibeln påminner oss gång på gång hur våra ord kan användas för att uppmuntra och ge liv.