Uppdrag Församling - Främlingen

Kim predikade utifrån Luk 10:25-37 om att älska sin medmänniska (främlingen).