Uppdrag församling - Församlingens kallelse

Hans Jansson predikade om församlingens kallelse:
- Att vara en Guds familj med alla våra olikheter och gåvor
- Att vara Kristi kropp
- Att vara Andens boning