Uppdrag församling - Älska Malmö

Carl Gustav Severin predikade och inspirerade oss till ett utåtriktat liv med Jesus, du kan bli ett bönesvar för andra. Han delade med sig av spännande berättelser från ett radikalt liv på missionsfronten.