Tillbedjan

01-06-2020

Tina predikade om tillbedjan. Att tillbe är att vara i Guds närhet. Gud är värd allt och lite till. Tillbedjan är så mycket mer än vi tror och förstår. Tina är lovsångsledare och fokuserade på tillbedjan genom musik och lovsång.