STÅ FASTA Daniels bok - Del 4

Niclas predikade utifrån kapitel 5 i Daniels bok om hur Daniel frimodigt stod upp för Gud. Ingen av de vise i Babel kunde hjälpa kung Belsassar med att tyda skriften som en hand skrivit på väggen. Daniel kunde läsa det hårda budskapet från Gud till Belsassar.