STÅ FASTA Daniels bok - Del 3

Kim predikade om vikten av att stå upp för sin tro när det blir en kamp om tillbedjan. I Daniel kapitel 3 vägrar Sadrak, Mesak och Abed-Nego att tillbe en guldstaty av kung Nebukadnessar trots att det innebär att de kastas i en brinnande ugn. I Daniel kapitel 6 bryter Daniel mot lagen om att endast kungen i Babylon får tillbes genom att be till Gud fast Daniel inser att han kommer att kastas i lejongropen.