STÅ FASTA Daniels bok - Del 2

Niclas predikade om vikten av att vi står fasta i vår tro och låter Gud vara centrum i våra liv. I kapitel 4 i Daniels bok står det om Nebukadnessar som fick en dröm uttydd av Daniel. Nebukadnessar levde efter Babylons mentalitet, som innebar att nedgradera Gud och upphöja människan, detta tankesätt leder till förvirring. Nebukadnessar upphöjde  sig själv och blev galen men erkände till slut: Gud är himmelens konung, ty alla hans gärningar är sanning och hans vägar rätta, och han kan ödmjuka den som vandrar i högmod.