Sök stadens bästa

Då Guds folk fördes bort som fångar till Babylon uppstod frågan hur de skulle göra. De befann sig hos sina ärkefiender som bränt ner Jerusalem och plundrat landet. Skulle de anpassa sig till den nya kulturen eller skulle de isolera sig? Då kom ett brev från profeten Jeremia som ett svar, och hans svar kom nog att chocka många av judarna.