Ske Guds vilja... Del 3 Åskledare & Kraftledning

Kim predikade om att Gud ibland kan tala om sin vilja fast vi inte bett om det eller är beredda på det. Kim läste några bibelord om att Gud kan tala genom väderfenomen som blixtar och dunder. Hon delade också två händelser från denna hösten när människor stämt upp i tillbedjan när stora åskväder slagit till.