PODCAST om Daniels bok - Del 1

I detta pilotavsnitt samtalar Niclas Ljung och Jonas Helgesson om Daniels bok. De läser första versen och talar om hur det kom sig att Nebukadnessar stod utanför Jerusalems stadsmur 605 f.kr. Men de talar även om Babel som ett återkommande tema från bibelns första bok till bibelns sista.