(O)BEROENDE - Del 1

Niclas predikade om behovet av att vara beroende, men att vi ofta strävar efter att vara oberoende. Utifrån Luk 12:13-21 pratade han om vår inställning till pengar/ägodelar. Vem är egentligen rik i Gud ögon?