Motstånd i bön

02-10-2020

Niclas predikade om hur vi ber när vi möter motstånd.