Med passion för staden

Då Nehemja fick höra att hans stad Jerusalem hade nedbrutna murar och var sårbara för alla fiender blev han fylld av sorg och förtvivlan. Men han valde att vända den sorgen till en passion och återvände för att återuppbygga staden.