Lyssnande Bön

02-03-2020

Kim predikade om att lyssna till Gud.
SHAMA= Höra - ta emot - förstå - agera (lyd)