Jesus till ALLA

10-27-2019

Magnus och Maria Alphonce talade i helgen på konferensen Jesus till ALLA i Immanuelskyrkan. Magnus utgick ifrån Upp 21:1-4 när han i gudstjänsten predikade om vart vi är på väg och hur det kan påverka hur vi lever idag.