Identitet

09-23-2019

Fredrik Paulsson predikade för första gången i Immanuelskyrkan, på temat identitet:
Att ha sin identitet i Kristus, vad innebär det? Hur ser Gud på mig? Och vad skulle hända om jag förstod med både hjärna och hjärta att jag är ett konungabarn?