Holy Spirit Deep

06-16-2019

Emanuel Johansson predikade/undervisade mycket utifrån bibeln om vem den Helig Ande är.  På slutet tar han upp hjälpmedel/tester för att urskilja om bilder och tankar du får kommer ifrån Gud.