Han som förändrade världen - Världens hopp

Detta är början på en predikoserie om Jesus i Markusevangeliet. Niclas talade om "Han som förändrade världen" - om de goda nyheterna Jesus kom till jorden med: HOPP, FRÄLSNING, HELANDE. Niclas inledde med att prata om oron kring corona-viruset. Predikan utgick ifrån när Jesus stillade stormen i Markusevangeliet 4:35-41.