Han som förändrade världen - Hans rike

Fredrik predikade om Jesus och hans rike: Guds rike. Jesus kallade till sig 12 lärjungar som skulle vandra med honom och ”lära” av honom. Jesus talade inte bara utan visade med gärningar det budskap han förmedlade. Han talade om Guds rike, vem Gud är och vad Gud vill, men visade också vem Gud var.