Guds mästerverk - Del 7 den Helige Ande

Fredrik Paulsson predikade om den Helige Ande utifrån tre frågor:
1. Vem är den Helige Ande?
2. Vad gör den Helige Ande?
3. Hur tar jag emot den Helige Ande?