Guds Mästerverk - Del 5 När ljuset blir mörkt

Anders och Eva Sundin berättade om den svåra tid då de förlorade sin son Mikael men ändå inte förlorade tron på en god Gud.