Guds Mästerverk - Del 4 Vilken bild visar du?

I våra liv finns det så mycket av vår egen trasighet och synd. Trots det har Gud skapat oss på nytt och han vill visa vem Han är genom oss.
Våra liv är tänkta att vara mästerverk som visar på Guds nåd, sanning och kärlek. Vi behöver därför förvandlas av Gud och låta Gud måla med sina penseldrag på våra liv.