Guds Mästerverk - Del 2 Helgelse, Se noga upp

Helgelse = att låta Guds helighet lysa genom oss! ​​Låt oss vara tillgängliga för Gud att verka i våra liv, tips från Niclas:
1. Be
2. Läs Bibeln
3. Tillbed
4. Gudstjänst
5. Gemenskap