Guds Mästerverk - Del 1 En ny skapelse

Niclas predikade om att du/vi är Guds Mästerverk. Gud vill måla våra liv så att andra ser Hans penseldrag i oss (Hans Signatur). Vi behöver hjälpa varandra att låta Gud göra sitt verk i oss så att tron kan göra skillnad i oss. Kyrkan har i alla tider talat om denna förvandling med ordet Helgelse, att vi ska bli mer och mer lika Jesus. För att detta ska kunna ske behöver vi låta Gud måla oss med sin ande och sin varsamma hand.