Gör plats - Del 3

I denna predikan utmanar Niclas oss att ha ett rätt förhållande till ägodelar. Utifrån berättelsen om den barmhärtige Samariten ger han oss Guds syn på det vi har och äger. Vi är kallade att vara förvaltare av vår tid, kraft och pengar då det ytterst inte är vårt utan Guds.