Gör plats - Del 1

I denna visionspredikan talar Niclas om vikten att göra plats för fler i våra liv och runt våra bord. Med utgångspunkt i Jesaja 54:2 talar han om att våga skapa utrymme för fler då vi tror att det är församlingens kallelse och uppdrag att ständigt sträcka oss vidare och visa på Jesus Kristus. Vi måste se till att det alltid finns lediga stolar i våra smågrupper, våra gudstjänster och i våra hem.