Första Advent - Han kommer med hopp till folken

Kim läste Sakarja 9:9-10 och predikade om vårat behov av hopp. Jesus kommer med hopp.