För upptagen för att INTE be - Del 4

I denna predikan talar Kim Brynte om den gemensamma bönen och styrkan i att söka Gud tillsammans.

Bön är något vi har olika erfarenheter utav. För den ene är bön för maten och aftonbönen dagliga rutiner som man aldrig missar. För den andre är bönen sporadisk och något man tar till då det är kris på något sätt. Vi vill inbjuda dig att upptäcka bönens djup och den gemenskap som finns tillgänglig med vår himmelske fader då man ber. Bön är sällan något som bara kommer av sig självt. Bön är oftare ett medvetet val vi gör, ett val att avsätta tid och kraft till att vända oss till Gud med vår bön. Bön lär vi oss bäst med varandra. Jesus uppmanade oss att be tillsammans.

Ibland säger vi att vi är för upptagna för att be… men om vi verkligen förstod bönens betydelse och den kraft och styrka som finns i den skulle vi också inse att vi är ”för upptagna för att INTE be”!