Det finns skäl att tro - på en god Gud i en ond värld