Del av något större - Del 4

Predikan av Linnéa Bjervås