Böckernas bok Del 3

Anders Blåberg från Svenska Bibelsällskapet predikade om behovet av att regelbundet läsa Bibeln, Guds ord. Bibeln är idag lätt tillgänglig i Sverige men bara ungefär 6 % av svenskarna läser Bibeln en gång i veckan. Citat från Richard Foster: "Största problemet det är inte att avsätta tid för Bibelläsning. Största problemet är att övertyga sig själv om att jag faktiskt behöver avsätta tid för Bibelläsningen".