Böckernas bok del 1

Niclas predikar om vad bibeln är. Bibeln utgörs av 66 olika böcker, skrivna av 40 olika författare under 1500 år på 3 olika språk.  Bibeln är Guds ord förmedlat genom människors ord genom historien. Det finns en röd tråd i bibeln. Varje bok behöver vi läsa med förståelse för i vilket sammanhang den är skriven och därför bör vi undvika att bara läsa lösryckta verser.