Besök - Andreas Jensen

Som en del av Älska Malmö skedde ett predikostolsbyte den 28 oktober. Det innebar att Andreas Jensen från S.O.S. church besökte Immanuel och talade om att ha en passion för att nå människor med de goda nyheterna om Jesus Kristus.