Begärande bön

01-12-2020

Niclas predikade om begärande bön utifrån en del av Fader Vår: "Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer".