Andens frukter – VÄNLIGHET

Olivia Iglesias som tog studenten för en månad sedan predikade om VÄNLIGHET. Vänlighet är kärlek som blir till handling, till nytta. Jesus hade en känslighet för vart människor var och såg behoven. Vänlighet är att investera av sin tid och att stanna upp och finnas där för andra. Vänlighet kan kosta på, men är ett kraftfullt verktyg för att bana vägen för Guds Rike. Andens frukt VÄNLIGHET kommer som ett resultat av att vi överlåter oss till Jesus.