Andens frukter – TROFASTHET

David Ivarsson predikade om TROFASTHET. David jämförde med en fruktsallad. Tillsammans kan de olika frukterna bli till en fruktsallad som når sin fulla potiential - WOW. Så tänker David att det är med andens frukter, när alla olika frukterna kommer i funktion tillsammans då har vi störst möjlighet att bli lik vår stora förebild, Jesus. TROFASTHET handlar om att hålla fast vid sin övertygelse även när det kostar på. Som t.ex Daniel och hans vänner gjorde i Daniels bok.