Andens frukter – TÅLAMOD

Matilda predikade om TÅLAMOD som kan upplevas vara en av andens surare frukter, men som är viktig. Predikan handlade om "Att vänta på Guds ledning", "Tålamod i ovissheten" och "Överlåtelse till Guds timing och kontroll".