Andens frukter – GODHET

Maria Nyang- Jörgensen predikade om GODHET. Hon började med att lägga grunden för predikan utifrån Galaterbrevet. Paulus skriver att vi inte blir rättfärdiga genom lag eller gärningar utan bara genom tron på Jesus Kristus, genom Guds nåd. Vi kan inte göra något för att förtjäna vår frälsning. Andens frukt GODHET- vems är frukten? Frukten är Andens och vi kan inte själva producera frukten. Genom att vara nära Gud kan vi genom nåd bära frukt och tjäna varandra i kärlek!