Andens frukter - FRID

Jonas Helgesson predikade om FRID. Gud vill att vi ska känna oss hemma i livet. Gud vill att vi ska förtrösta på Gud så att vi kan hitta ett lugn trots att allt inte är som det borde. Jonas delade med sig om hur det var för honom att bli pappa och att ha Gud som sin pappa.