ANDENS FRUKT – sista sommarpredikan

Kim predikade om ANDENS FRUKT. Hon sammanfattade kort de predikningar som ingått i sommarens serie om Andens frukter. Kim talade inte om en specifik frukt utan istället om att när du tar emot den Heliga Ande och låter Andens frukt växa i ditt liv då öppnas dörrar till din granne, din klasskompis och till världen. Andens frukt öppnar dörrar. Kim talade särskilt om skillnaden mellan Andens frukt och Andens gåvor.