A life worth living - Del 2

Niclas predikade om att livet inte handlar om att förverkliga sig själv utan om att få koppla ihop med andra och vara del av något större. Små gärningar kan få stor betydelse, t.ex när pojken gav 5 kornbröd och 2 fiskar till Jesus så räckte det till tusentals människor. Jesus lydde Gud i det lilla, i mötet med en eller få människor.
Gud vill lära oss att leva våra liv så att våra dagar räknas och får betydelse för andra.