1:a advent

Då folket ropade Hosianna var det ett erkännande att bara Gud kan hjälpa och de det liv som vi är skapade att leva. Men för att få del av den hjälpen behöver vi öppna vår dörr för honom.