Om oss

Vision

Vi vill leda människor till Jesus och hjälpa varandra att följa honom i allt.
Vi vill vara en enad församling där vi älskar varandra och med våra olikheter visar på Guds mångfald.
Vi vill vara en gemenskap som genomsyras av Guds Ande, där Gud upprättar brustna, helar sjuka, mättar hungriga och för människor ut i frihet.
Vi vill vara en församling för alla åldrar, där vi tillsammans ser och investerar i nästa generation.
Vi vill vara en modig och generös församling som delar drömmen om en kyrka så stor att den påverkar vår stad, vårt land och vår värld.

Värderingar

Jesuscentrerade
– Vi tror att Jesus är världens enda hopp och bara Jesus kan rädda människor från evig död till evigt liv.
– Därför vill vi ständigt presentera Jesus för de människor som vi möter.
Inkluderande
– Vi tror att församling ska vara en gemenskap dit vi gärna bjuder med våra vänner.
– Därför vill vi ha ett ”välkommen” som håller i sig från dörren, till stolsraderna, till fikat, middagsbordet och till smågruppen.
Relevanta
– Vi tror att när Guds ord omsätts i praktik så växer tron och liv förvandlas.
– Därför vill vi utifrån bibeln, hämta Guds svar på människors frågor, där vi finner både sanning och vägledning.
Delaktiga
– Vi tror att Guds församling är en gemenskap med ett gemensamt uppdrag.
– Därför vill vi tillsammans ta ansvar, då vi inser att Guds församling inte byggs på några få utan på många.
Helhjärtade
– Vi tror att då vi gör vårt bästa utifrån de förutsättningar vi har, så ärar det Gud och inspirerar människor.
– Därför vill vi skapa en miljö där vi uppmuntrar varandra att upptäcka de gåvor och talanger som Gud lagt ner unikt i var och en av oss. 

Historia

Immanuelskyrkan bildades 1866 i en längtan att få hjälpa människor att upptäcka Jesus men också med en passion att få hjälpa de svaga i samhället. Tidigt hade man söndagsskola på flera platser runt om i Malmö och startade flera barnhem för barn som saknade fungerande familjer. Immanuelskyrkan var dessutom med om att starta flera andra församlingar runt om i Skåne.

Den nuvarande kyrkan byggdes på 1950-talet och rymmer ca 350 personer. Genom vårt arbete vill vi fortsätta det arbete som nu pågått i 150år och även om vårt samhälle förändrats vill vi fortsätta berätta om vår tro och hjälpa de mest utsatta i vårt samhälle och i vår värld.

Mission

Att möta människor och deras sociala, andliga och humanitära behov är en viktig del i vårt arbete både i Sverige men också ut över vår värld. Vi stödjer arbeten för att hjälpa utsatta människor i länder som Rumänien, central Asien och Uganda. Varje år sänder vi iväg över 300.000kr till olika arbeten i dessa länder. Vi vill även verka för att fler ska få möjlighet att besöka något av våra missionsländer så att man med egna ögon kan se de behov som finns och bli drabbad av nöden. Vi ger därför varje ut flera missionsstipendier till framför allt unga människor.

Mer om mission