VISIONSGUDSTJÄNST – Gudstjänst kl. 11.00

Vi har i början på det nya året talat om vilka vi är och vad som är vårt uppdrag. Vi har sammanfattat det i meningen
Vi vill leda människor till Jesus och hjälpa varandra att följa honom i allt.

Jesus gav församlingen ett uppdrag: Gå ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, i Sonens och i den Helige Andes namn…

Församlingen är en gemenskap med ett gemensamt uppdrag… att leda människor till Jesus.
Men det stannar inte där, Jesus fortsätter nämligen och säger. Lär dem att hålla alla de bud som jag har gett dem.
I Immanuel uttrycker vi det så här: Vi vill hjälpa varandra att följa honom i allt.

Vi har formulerat 5 led-ord till hjälp. Dessa 5 värderingsord kommer vi att tala om de kommande söndagarna.
Dessa 5 ord uttrycker, hur vi vill vara för att nå dit vi vill.
Eller mer korrekt…, hur vi tror att Gud vill att vi ska vara för att vi ska kunna nå dit Han vill.

This Is WE – Varmt välkommen

2/1 Jesus centrerad – Kim Brynte
9/1 Relevant – Niclas Ljung
16/1 Inkluderande – Jonas Helgesson
23/1 Delaktig – Fredrik Lidberg
30/1 Helhjärtad – Matilda Waldenvik
13/2 VISIONSSÖNDAG – Niclas Ljung

Datum

13 feb 2022
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Startsida