Talking Drums 24/8 19-21

Vi är glada och stolta över att få presentera Talking Drums!!!
Välkommen till att utforska musik, kultur och uttryck från Afrika.

Maurice, en av församlingens medlemmar och musiker har hittat ett sätt att sammanföra sina hemländer. Han kommer från Nigeria.
Landskapet ser lite annorlunda ut på 2000-talet. De flesta afrikaner äger en mobiltelefon. De finns på Facebook. De flyttar in till städer, moderniseras och emigrerar utöver hela världen. Afrika har  den snabbast växande population i världen. Man räknar med att 1 av 4 personer på jorden kommer vara afrikan vid 2050.
När Afrikanska nationer växer och blir en global kraft möter de strid för en blomstrande ekonomi, deras naturtillgångar men möter även en kamp på det andliga planet. Djupt rotade i traditioner, trosuppfattningar och problem håller många människor bundna. Men mitt i allt som pågår finns också kyrkan på plats. Den sträcker sig vitt och djupt men når ännu inte varje hörn.

Detta är anledningen till att ”Talking Music”’s uppdrag är att sprida budskapet om Jesus Kristus till varje del av Afrika och över världen. Detta för att hjälpa behövande och ge hopp till dem som inte har något att hoppas på.
Detta event har också som syfte att samla in pengar för att skicka till projekt i Afrika. Mer information kommer att finnas på konserten.
Låt oss presentera Afrika och dess Talande Trumma – Talking Drums

The landscape looks a little different in the 21st century. Most Africans own a mobile phone. They are on Facebook. They are moving into cities, modernizing, and even emigrating to places around the globe. Africa is the fastest growing population in the world, and by 2050, it’s estimated that 1 in 4 people on Earth will be African. As emerging global forces, African nations are caught up in battles for their vibrant economies and valuable resources. They are also caught up in a fierce spiritual battle. Deeply rooted traditional beliefs and a powerful movement of Problems hold many captive. But the church is here too. It stretches wide and deep but does not touch every corner.
For this reason talking music mission is to help spread the message further about the gospel of Christ to every part of Africa and the world.. to help the needy and give hope to those who have nothing else to hope for.
We will use this opportunity to raise money through tickets sales at our various concerts & events.

2019 we present to you Africa and it’s talking drum!!!

Datum

24 aug 2019
Expired!

Tid

19:00 - 21:00

Platser

Immanuelskyrkan
Köpenhamnsvägen 3, 217 43 Malmö