På flykt

I Bibelns början kan vi läsa om hur det gick till när Gud skapade världen, hur han bringade ordning i kaoset och tände ljuset i mörkret. På sjätte dagen skapade han människan – till sin avbild.
Människan är inte Gud, utan en avbild av Gud. På samma sätt som man känner igen ett målat träd på en tavla genom att titta på det målade trädet – så känner man igen Gud genom att se människan.

Efter att ha skapat människan fortsätter Gud med att de henne ett trefaldigt uppdrag:
Gud välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er! Härska över fiskarna, fåglarna och alla djur som rör sig på jorden!” 1Mos 1:28

1. Var fruktsamma
2. Uppfyll jorden – migrera
3. Råd över jorden

Dessa tre uppdrag hänger ihop.
För att kunna råda över hela Jorden behöver människan migrera.
För att kunna uppfylla hela Jorden behöver människan föröka sig. Att migrera är alltså direkt kopplat till det Gudomliga uppdraget att råda över skapelsen. Att uppfylla jorden är en del av vad det innebär att vara Guds avbild.
På samma sätt som sexuell reproduktion och att människan härkar över jorden är gudomliga gåvor och uppdrag som Gud välsignar……, så är även migration en gudomlig gåva och ett uppdrag som Gud välsignar.
Genom att uppfylla dessa tre gudomliga uppdrag blir människan, Guds avbild – även Guds representater på jorden i ett fortsatt skapande av en vacker värld.

Under fyra veckor kommer vi att fördjupa oss i det uppdraget:

20 mars Del 1 Ska jag hålla reda på min bror? Kim
27 mars Del 2 Jesus – flykting & Migrant Niclas
3 april Del 3 Sök stadens bästa (från främling till gäst) Elnaz
10 april Del 4 Ett bönens hus för alla folk Kim

Datum

20 mar 2022
Expired!

Tid

11:00 - 12:30

Etiketter

Startsida