Ledardag 22/1 kl. 9-14.30

Uppdatering kring restriktioner

Vi har bestämt att genomföra ledardagen som planerat, med max 50 personer på plats och även möjlighet att delta via Teams.
Länken ,mailas ut till alla som har anmält sig.
Det kommer finnas kaffe vid start av dagen (men inte frukost). Vi beställer lunch för de som är på plats.
Programmet är varierande med gruppsamtal och aktiviteter så det kommer fungera bra även över Teams.

Gruppdynamik och effektiva möten 
Utbildningen ger dig konkreta verktyg i att leda grupper och fokuserar på gruppdynamik och evidensbaserade effektiva möten. Med effektiva möten menas hur vi använder vår gemensamma tid på bästa sätt för att nå de mål vi har med våra träffar.
I utbildningen får du förståelse för vad som kännetecknar mogna grupper, hur olika beteenden påverkas av de processer vi är i, samt vad vi kan göra för att skapa trygga grupper som tar tillvara på varandras olikheter. Utbildningen kommer att varvas med föreläsning och upplevelsebaserat lärande.

Presentation
Elisabet Graci är leg. Psykolog, org psykolog, specialist inom Arbetslivets psykologi/ledarskapets psykologi och är ägare till LedRätt Sverige AB. Arbetar även inom Malmö stad Grf som organisations psykolog med chef och ledarutveckling på individ-, grupp och verksamhetsnivå. Hon utbildar, processleder och faciliterar chefer, skolledare, ledningsgrupper och skolsystem och är programansvarig för Utvecklingsprogrammet Skolledarskap i sikte. Har tidigare arbetat på Pedagogisk Inspiration som riktar sig till vuxenutbildning, gymnasium, skola och förskola. Elisabet har lång erfarenhet av att driva och delta i stora utvecklingsarbete inom flera olika verksamheter och utgår från evidensbaserade metoder för ledarskap och grupputveckling. Hon har drivit forskningsprojekt rörande arbetsmiljö och skolutveckling och utifrån arbetet bla. medpublicerat en vetenskaplig artikel, i tidskriften Clinical and Experimental Psychology: teacher team effictiveness and teachers well-being. Författat kapitlet ”från problemfokusering till systemfokusering”, red. E.Schad Studetlitteratur.
Utbildat. processlett och faciliterat förvaltningschefer i Skåne. Stabs- och utbildningschefer, skolledargrupper.
Processlett på uppdrag av FoU och Kommunförbundet Skåne

Elisabet är utbildad i ISL International School Leadership och ISSL International School System Leadership från Ontario.
Licensierad i Group Development Questionnaire,
Utbildad i OBM
Certifierad i Lead Forward
Certifierad i Team Pro

Dagsschema 9-15
8.45 -9.15 Dropin Kaffe (ät frukost hemma)
12.30 Lunch – vi beställer
14.00ca kaffe & enkel fika

Detta är en dag för alla ledare men särskillt för Smågruppsledare.

Anmäl dig här: immanuel.nu/anmalan senast 18/1.

 

 

 

Datum

22 jan 2022
Expired!

Tid

09:00 - 15:00

Etiketter

Startsida